Ngày: (22-01-2016 - 03:16 AM)

Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh

Nếu bạn đang lo lắng vì muốn thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở hay bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh…mà không biết làm thế nào, hãy liên hệ với Kế Toán Phước Quang. Chúng tôi luôn tự hào là một công ty nhận được sự tín nhiệm ủa rất nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ về việc tư vấn pháp lý. Chính nhờ nguyên tắc kinh doanh: nỗi băn khoăn của doanh nghiệp cũng chính là niềm trăn trở của chúng tôi, nên nếu bạn đang lo lắng về thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh, thì hãy xem chúng tôi tư vấn trong bài viết dưới đây để biết thủ tục ra sao và cần chuẩn bị những hồ sơ gì để không còn phải lo lắng nữa bạn nhé.

 1. THỦ TỤC THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH
  Giống như thủ tục thành lập công ty, bạn cũng sẽ phải hoàn thiện hồ sơ liên quan đến việc thay đổi giấy phép và nộp lên Sở KH-ĐT, sau đó là nhận Giấy chứng nhận ĐKKD mới.
  - Bạn phải làm một bộ hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh theo mẫu hiện hành có chữ ký của Đại diện pháp luật/thành viên/cổ đông.
  - Nộp đủ hồ sơ thay đổi giấy phép tại Sở KH-ĐT.
 2. HỒ SƠ THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY
  - Thông báo đổi địa chỉ tên của doanh nghiệp.
  - Quyết định về việc thay đổi tên doanh nghiệp
  - Biên bản họp về việc thay đổi tên doanh nghiệp
  - Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

 3. HỒ SƠ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH
  - Thông báo đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
  - Quyết định đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp.
  - Biên bản họp về việc đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp.
  - Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

 4. HỒ SƠ THAY ĐỔI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
  - Thông báo đổi đại diện pháp luật của doanh nghiệp.
  - Quyết định đổi đại diện pháp luật doanh nghiệp.
  - Biên bản họp về việc đổi đại diện pháp luật doanh nghiệp.
  - Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
  - Bản sao CMND/hộ chiếu của đại diện pháp luật mới.

 5. HỒ SƠ THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH
  - Thông báo đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
  - Quyết định đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
  - Biên bản họp về việc đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
  - Các giấy tờ liên quan đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
 6.  
 7. HỒ SƠ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
  - Thông báo đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp.
  - Quyết định đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp.
  - Biên bản họp về việc đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp.
  - Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
  - Chứng nhận góp vốn của thành viên/cổ đông.
 8.  
 9. HỒ SƠ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN/CỔ ĐÔNG
  - Thông báo đổi thành viên/cổ đông của doanh nghiệp.
  - Quyết định đổi thành viên/cổ đông của doanh nghiệp.
  - Biên bản họp về việc đổi thành viên/cổ đông của doanh nghiệp.
  - Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
  - Danh sách thành viên/cổ đông mới.
  - Bản sao CMND/ hộ chiếu của thành viên/cổ đông mới.
  - Chứng nhận góp vốn của thành viên/cổ đông.

Liên kết hỗ trợ

0903 629 722